หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมาดีคิทเช่น   |   คำนวนราคา   |   ผ่อน/ชำระเงิน   |   แผนที่ร้าน
ตู้เสื้อผ้า
บิวท์อินราคาถูก ครบวงจร
ตู้เสื้อผ้าแบบ I-Shape

 

ตู้เสื้อผ้า (I-Shape บานเปิดและบานเลื่อน พร้อมออกแบบและติดตั้งลงตัวสวยงาม)


ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3011
ขนาด : W. 2.30 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3012
ขนาด : W. 3.00 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3013
ขนาด : W. 2.20 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3014
ขนาด : W. 1.20 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3015
ขนาด : W. 4.20 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3016
ขนาด : W. 3.00 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3017
ขนาด : W. 2.70 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3018
ขนาด : W. 1.60 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3019
ขนาด : W. 2.30 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3020
ขนาด : W. 1.50 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3021
ขนาด : W. 1.55 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3022
ขนาด : W. 1.80 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3023
ขนาด : W. 2.20 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3024
ขนาด : W. 4.20 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3025
ขนาด : W. 1.70 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3026
ขนาด : W. 1.75 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3027
ขนาด : W. 3.30 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3028
ขนาด : W. 3.00 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3029
ขนาด : W. 2.20 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WI-3030
ขนาด : W. 3.80 m.
ตู้เสื้อผ้าแบบ L-Shape

 

ตู้เสื้อผ้า (L-Shape บานเปิดและบานเลื่อน พร้อมออกแบบและติดตั้งลงตัวสวยงาม)


ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WL-3011
ขนาด : W. 4.50 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WL-3012
ขนาด : W. 3.00 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WL-3013
ขนาด : W. 4.00 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WL-3014
ขนาด : W. 3.00 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WL-3015
ขนาด : W. 3.50 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WL-3016
ขนาด : W. 3.80 m.
ตู้เสื้อผ้า |
รหัส : WL-3017
ขนาด : W. 3.60 m.